Объект:
ул. Каштоянца, Москва, квартира
Вид работ:
изготовление и монтаж камина, панно на стену
Материалы: